Historisk arkiv

Statens byggeskikkspris til Vennesla bibliotek

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Vennesla bibliotek er tildelt Statens byggeskikkspris for 2012. Det banebrytende trebygget er tegnet av arkitektene Helen og Hard for Vennesla kommune. Det samme arkitektkontoret stod også bak Preikestolen fjellstove, vinneren av prisen i 2010.

Vennesla bibliotek er tildelt Statens byggeskikkspris for 2012. Det banebrytende trebygget er tegnet av arkitektene Helen og Hard for Vennesla kommune. Det samme arkitektkontoret stod også bak Preikestolen fjellstove, vinneren av prisen i 2010. 

- Jeg vil gratulere både byggherre, arkitekt og alle andre involverte med prisen, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. - Vennesla kommune og Helen & Hard har vist djervhet og mot og brakt det moderne trebyggeriet ytterligere et skritt videre. Prosjektet viser at tre med sine miljømessige, estetiske og konstruktive egenskaper har sin rettmessige plass som et moderne byggemateriale, sier Brekk. 

Juryen sier i sin begrunnelse at bygget er et eksempel på at hvordan god arkitektur kan bidra til å utvikle et sted. Videre uttaler de at materialbruken i bygget har en klar miljøprofil. I tillegg til hovedkonstruksjon i tre er det utstrakt bruk av tre på alle overflater.Ved sin arkitektoniske form og gode utførelse representerer bygningen en videreutvikling av norsk trearkitektur og byggeskikk. Det har gode energi- og miljøkvaliteter og universell utforming er integrert som del av byggets arkitektur.

Alle de bærende elementene i bygget er i tre. Ribbene består av limtrebjelker og -søyler. De bærende veggene og etasjeskillene er i massivtre. Til og med heissjakten er i massivtre. Bygget er prosjektert og produsert gjennom tredimensjonale dataverktøy (BIM), i nært samarbeid med produsenten av limtrekonstruksjonene. Helen & Hard, Rambøll og Moelven limtre har samarbeidet om å finne de konstruktive løsningene, noe som har hatt avgjørende betydning for kvaliteten til bygget. Detaljene er godt utformet og utført med møbelfinish.

Bygget fenger også innbyggerne i Vennesla. Biblioteket er på kort tid blitt kommunens nye møtested. Bygningen danner en åpen inviterende fasade mot hovedgate og torg, og fungerer også som en offentlig passasje som bringer bylivet inn og gjennom bygningen. 

Vennesla bibliotek

Vennesla bibliotek (Arkitekt: Helen og Hard arkitektfirma AS /Foto Tore Andre Baardsen)