Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Dagligvarelovutvalget ønsker innspill

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kongen i statsråd har oppnevnt et utvalg som skal utrede hvordan prinsippet om god handelsskikk i dagligvarebransjen og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i lovgivningen. Utvalget er avhengig av oppdatert kunnskap om markedet, og ønsker derfor å invitere til innspill fra og kontakt med berørte aktører.

Kongen i statsråd har oppnevnt et utvalg som skal utrede hvordan prinsippet om god handelsskikk i dagligvarebransjen og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i lovgivningen. Utvalget er avhengig av oppdatert kunnskap om markedet, og ønsker derfor å invitere til innspill fra og kontakt med berørte aktører. 

Bakgrunnen for lovutvalgets arbeid er oppfølging av NOU 2011:4 Mat, makt og avmakt. Utvalget skal sluttføre sitt arbeid innen 1. mai 2013. 

Ved å benytte lenken på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside kan innspill til utvalgets arbeid gis fortløpende. 

I tillegg vil utvalget arrangere et dialogmøte i løpet av mars 2013.

Handlekurv med matvarer
Gi innspill på hvordan prinsippet om god handelsskikk i dagligvarebransjen og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i lovgivningen. (Foto: Espen Bratlie/Samfoto)
Til toppen