Historisk arkiv

Åpner for import av eple- og pæretrær

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norsk fruktproduksjon har et stort behov for nytt plantemateriale for å møte markedet. Det åpnes nå for import av eple- og pæretrær til kommersielle fruktdyrkere.

Behovet for plantemateriale til norsk fruktproduksjon er stort. Det åpnes nå for import av plantemateriale av kjernefrukt til kommersielle fruktdyrkere. 

Statssekretær Harald Oskar Buttedahl
- For å bidra til økt fruktproduksjon mener vi det er nødvendig å åpne for import av plantemateriale av kjernefrukt, sier statssekretær Harald Oskar Buttedahl (Foto: Torbjørn Tandberg)

Statssekretær Harald Oskar Buttedahl i Landbruks- og matdepartementet varslet på Gartnerkongressen i Loen i november 2012 at det vil bli åpnet for import av eple- og pæretrær. Retningslinjene for en ny prøveordning for import av plantemateriale av kjernefrukt til kommersielle fruktdyrkere er nå klare. 

- For å bidra til økt fruktproduksjon slik landbruks- og matmeldinga legger opp til, mener vi det er nødvendig å åpne for import av plantemateriale av kjernefrukt, sier statssekretær Buttedahl.   

Stort behov for plantemateriale til kjernefrukt
Det er et stort behov for modernisering, intensivering og utvidelse av norsk fruktproduksjon for å kunne levere det forbrukerne ønsker av god norsk frukt av topp kvalitet. Fruktnæringen bærer preg av optimisme og framtidstro nå og markedet etterspør deres produkter. 

Plantesykdommen ”heksekost” er påvist blant annet hos Norges største planteskole og hos Sagaplant AS - Norges nasjonale senter for produksjon av ”mor-materiale” til planteskolene. 

Statssekretær Harald Oskar Buttedahl er på fruktnæringens vegne bekymret for at norske planteskoler i denne situasjonen ikke har mulighet til å levere nok plantemateriale av etterspurt kvalitet. 

Det åpnes derfor nå for import av plantemateriale av kjernefrukt til kommersielle fruktdyrkere. I første omgang er dette en prøveordning mens det gjøres en bredere gjennomgang av forvaltning og regelverk på området. Mattilsynet vil etter søknad gi dispensasjoner fra importforbudet under strenge plantehelsemessige vilkår. 

- Jeg anbefaler alle profesjonelle planteskoleaktører om å opprette dialog med Mattilsynet om hvordan søknadsprosedyrer skal løses i praksis, sier Buttedahl. 

- Jeg er glad for at vi nå kan gi ennå bedre rammebetingelser for norsk fruktproduksjon ved å bedre tilgangen til plantemateriale. Samtidig vil jeg oppfordre alle i næringa til å vise ansvar. Alle produsenter er tjent med å sikre god plantehelse og best mulig kvalitet, sier Buttedahl. 

Oppfordrer til å handle fra norske planteskoler
- Selv om det nå åpnes for import av eple- og pæretrær, vil jeg oppfordre fruktdyrkere med framtidsrettede og fornuftige planer om fornying eller utvidelse, til også å handle de plantene som tilbys fra norske planteskoler, sier statssekretæren.

Eple på gren
Det er et stort behov for modernisering, intensivering og utvidelse av norsk fruktproduksjon. (Foto: LMD)