Historisk arkiv

EFSA med risikovurdering av mekanisk utbeinet kjøtt (MUK)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Det er ikke større mikrobiologisk eller kjemisk risiko knyttet til mekanisk utbeinet kjøtt (MUK) fra fjørfe og gris enn fra kjøttprodukter. Men generelt øker risikoen for økt bakterievekst når kjøttstrukturen endres eller ødelegges, og det gjelder spesielt for MUK.

Det er noen av konklusjonene i en risikovurdering som EUs mattrygghetsorgan EFSA har gjort av MUK.

MUK fremstilles ved at bein fra slaktede griser og fjørfe sendes gjennom en maskin som skiller ut kjøttrester som ikke lar seg skjære bort med kniv. I tillegg til kjøttet følger det med en del beinmarg, bindevev og beinrester når MUK blir fremstilt.

MUK skal ifølge regelverket ikke betegnes som kjøtt.  I tillegg til å vurdere mikrobiologisk og kjemisk risiko, har EFSA vurdert ulike metoder for å kunne skille MUK fra kjøtt. EFSA konkluderer med at basert på dagens tilgjengelige kunnskap er innhold av kalsium den beste måten å skille MUK fra kjøtt.

Modellen som EFSAs eksperter har utviklet skal, ifølge EFSA, hjelpe myndigheter, produsenter og kjøttkontrollører til å klassifisere MUK-produkter. 

Kontaktpunkt for EFSA i Norge
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er offisielt norsk kontaktpunkt for EUs mattrygghetsorgan EFSA. EFSA gjør uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og gir råd om forhold knyttet til trygg mat til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og til medlemslandene.