Historisk arkiv

Landbruks- og matdepartementet

Endringer i jordlov og odelslov i Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I dag, torsdag 6. juni behandler Stortinget to lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD), Endringar i jordlova og Endringar i odelslova.

I dag, torsdag 6. juni, behandler Stortinget to lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD), Endringar i jordlova og Endringar i odelslova. 

Gårdsberuk
Stortinget behandler lovforslag om endringar i jordlova og endringar i odelslova i dag.  (Foto: Torbjørn Tandberg)