Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Energiflistilskudd også i 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Tilskuddsordningen for energiflis fortsetter i 2013. Den totale rammen er på ca 32,5 millioner kroner. Satsene blir de samme som i 2012. Det forventes at midlene vil holde ut hele året.

Etter flere år med økt flisproduksjon forventer aktørene en utflating i 2013. Produksjon av energiflis og bufferlagre har økt i takt med etterspørselen over flere år. Det er naturlig at oppmerksomheten nå rettes mot å redusere lagrene, som ligger på velteplasser ved skogsbilveiene

Satsene beholdes
Tilskuddssatsene for 2013 beholdes uendret fra 2012. Tilskudd kan gis til skogsvirke/skogflisråstoff for energiproduksjon som tas ut fra kulturlandskapspleie, lauvhogster, hogstavfall, veikantrydding, ungskogpleie og førstegangstynning.

De som kan søke om tilskudd er skogeiere og eiere av landbrukseiendommer uten produktiv skog. I tillegg kan det etter nærmere avtale med kommunen søkes tilskudd til prosjekt der flere skogeiere samarbeider.

Flis kutter
Tilskuddsordningen for energiflis fortsetter i 2013. Den totale rammen er på ca 32,5 millioner kroner. (Foto: Innovasjon Norge)

 

Til toppen