Forsiden

Historisk arkiv

Fem tømmerkaier prioritert for tilskudd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fem prosjektforslag for oppgradering og nybygging av tømmerkaier, av totalt 14 interesserte, blir nå inviterte av Statens landbruksforvaltning (SLF) til å gå videre med å utarbeide fullstendig søknad.

Frist for endelig søknad er 1. mars 2013. Utbyggingsprosjektene som får tilskudd skal sluttføres innen 2014.

De fem prosjektene som går videre er fordelt på fem fylker fra lengst sør til nord i landet:

  • Mosjøen – Nordland
  • Sogndal/Kaupanger – Sogn og Fjordane
  • Skodje, Hojem – Møre og Romsdal
  • Mandal – Vest-Agder
  • Lindås/Bergen - Hordaland

Skissene er vurdert opp mot SINTEFs rapport fra 2011 (Transport av skogsvirke i kyststrøk).

I tillegg har det vært viktig at næringsinteressenter utenom skogbruket deltar i utbygging og finansiering, og er interessert i fremtidig bruk av kaianlegget. Anslått tilskuddsbehov i forhold til det tømmervolumet kaien skal betjene er vurdert, og det har vært viktig at utbyggingen kan realiseres raskt og ferdigstilles innen høsten 2014. Beliggenhet er også tatt med i betraktningen.

I revidert nasjonalbudsjett ble det i 2012 bevilget over Landbruks- og matdepartementets budsjett 25 millioner kroner til tømmerkaier. Dette er være viktig for kyststrøkene, som har betydelige utfordringer etter stormen Dagmar, men gir også muligheter til å ta ut store skogressurser, som står slik til at transport med båt vil være det letteste og mest økonomiske.

Tømmerkai
Tømmerkai. (Foto: Torbjørn Tandberg)