Historisk arkiv

Foreslår beredskapslager for matkorn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I forslaget til nytt statsbudsjett foreslår regjeringen å gjeninnføre ordningen med beredskapslagre for matkorn. Forslaget baserer seg på en rapport som Statens landbruksforvaltning (SLF) har utarbeidet på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

I rapporten blir det vist til at det har skjedd store endringer i verden siden 2003, da beredskapslagrene ble avviklet forrige gang. Etterspørselen etter korn øker. Samtidig advarer FAO (FNs matvareorganisasjon) om at kornavlingene kan avta om noen år.

Korn
I forslaget til nytt statsbudsjett foreslår regjeringen å gjeninnføre ordningen med beredskapslagre for matkorn. (Foto: COLOURBOX)