Historisk arkiv

Første spadestikk ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Tirsdag 3. september tar landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum det første spadestikket ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet på Ås. Dette er den største samlede utbygging i universitets- og høyskolesektoren noen gang.

Stortinget har vedtatt å slå sammen Universitetet for Miljø- og Biovitenskap og Norges Veterinærhøyskole til ett universitet og å samlokalisere Veterinærinstituttet samme sted. I revidert nasjonalbudsjett kom startbevilgningen på 53 millioner kroner. Den totale kostnadsrammen er på 6,3 milliarder kroner. 

Dette er den største samlede utbygging i universitets- og høyskolesektoren noen gang. Det skal bygges 74800 kvm. med arealer. 

Tirsdag 3. september markeres starten på byggearbeidene. Den første bygningen som skal reises er Senter for Husdyrforsøk.

Program:

  • Oppmøte på byggeplassen (Syverudveien ved Einerstua, 1430 Ås).
    Landbruks- og matministeren ankommer kl. 12:20
  • Innledning med prosjektfakta v/Statsbygg
  • Første spadestikk v/Landbruks og matminister Trygve Slagsvold Vedum
  • Spørsmål fra pressen
  • Avslutning, ca. kl 13:00 

Pressekontakt: Rådgiver Astraea Antal, Landbruks- og matdepartementet 934 31 930.

 Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum tar det første spadestikket ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet på Ås tirsdag 3. september. (Foto: Torbjørn Tandberg)