Historisk arkiv

Instruks til Reindriftsstyret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har sendt brev til Reindriftsstyret med pålegg om å fatte vedtak om frister for forholdsmessig reduksjon av reintall. Bakgrunnen for brevet er at Reindriftsstyret i sitt møte den 7. februar besluttet å utsette saksbehandlingen i en rekke slike saker med den begrunnelse at de ville avvente økonomiske virkemidler. Reindriftsstyret har ikke anledning til å utsette behandlingen av sakene på et slikt grunnlag, heter det i departementets brev.

Landbruks- og matdepartementet har sendt brev til Reindriftsstyret med pålegg om å fatte vedtak om frister for forholdsmessig reduksjon av reintall. Bakgrunnen for brevet er at Reindriftsstyret i sitt møte den 7. februar besluttet å utsette saksbehandlingen i en rekke slike saker med den begrunnelse at de ville avvente økonomiske virkemidler. Reindriftsstyret har ikke anledning til å utsette behandlingen av sakene på et slikt grunnlag, heter det i departementets  brev.

Reinsdyr
Landbruks- og matdepartementet har sendt brev til Reindriftsstyret med pålegg om å fatte vedtak om frister for forholdsmessig reduksjon av reintall. (Foto: Trym Ivar Bergsmo/Samfoto)