Historisk arkiv

Internasjonal innsats for å bekjempe rabies

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the World Organisation for Animal Health (OIE) og the World Health Organization (WHO), har fremmet en felles erklæring for bekjempelse av rabies i anledning Verdens rabies dag 28. September.

Anslagsvis dør 60 000 mennesker hvert år på grunn av rabies smitte. Mange av disse er bitt av rabiesinfiserte hunder. Massevaksinasjon av hunder og økt kunnskap hos befolkningen er en av nøklene for å bryte denne smittesyklusen av rabies.

På Verdens rabies dag, 28. september, har FAO, OIE og WHO gått sammen om en felles innsats for å eliminere rabies hos mennesker og få kontroll på dyresykdommen.

Hund med rabies
Massevaksinasjon av hunder og økt kunnskap hos befolkningen er en av nøklene for å bryte denne smittesyklusen av rabies. (Foto: Colourbox)