Historisk arkiv

Landskonferanse Inn på tunet 2013 i Alta

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Den nasjonale "Inn på tunet" konferansen er i år lagt til Finnmark og Alta 9. og 10. april. Konferansen har fått tittelen Tenk nytt! - Om velferd, omsorg og utdanning i naturbaserte næringer.

Inn på tunet logo

Den nasjonale "Inn på tunet" konferansen er i år lagt til Finnmark og Alta 9. og 10. april. Konferansen har fått tittelen Tenk nytt! - Om velferd, omsorg og utdanning i naturbaserte næringer.

Dette er en konferanse for alle som ser på nye muligheter og nye arenaer for å skape gode velferds-, omsorgs- og utdanningstilbud til barn, unge og eldre der målet er en meningsfull hverdag med opplevelse av mestring, trivsel og utvikling. 

Gården som utgangspunkt
Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk, hvor gårdens ressurser (folk, dyr, arealer, bygninger osv) benyttes i nært samarbeid med oppvekst/skole-, helse- og sosialsektor i kommunen.

Konferansen gir en fin mulighet for kontakt mellom kunder og tilbydere, og ikke minst høsting av erfaringer fra andre kommuner hvor det er etablert gode tiltak på gårdsbruk.

Forskning innen feltet "Inn på tunet" vil bli grundig belyst.

Målgruppen for konferansen er politikere, rådmenn, ledere, mellomledere, NAV-ansatte og andre i offentlig sektor samt tilbydere av Inn på tunet-tjenester. Den kan også være aktuell for brukere og pårørende til brukere.

Tenk nytt! Inn på tunet landskonferanse 2013
Tidsrom: tirsdag 09.04.2013 09:00 - onsdag 10.04.2013 13:00
Sted: Alta, Rica Hotell Alta