Historisk arkiv

Lite smitte fra mat og dyr i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Zoonoserapporten 2012 fra Veterinærinstituttet viser at det fremdeles påvises lite smitte fra dyr og mat til mennesker i Norge.

Zoonoserapporten 2012 fra Veterinærinstituttet viser at det fremdeles påvises lite smitte fra dyr og mat til mennesker i Norge. 

Sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker, både ved direkte kontakt eller via mat, kalles zoonoser. Hvert år utarbeider Veterinærinstituttets zoonosesenter, i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt og Mattilsynet, en rapport som beskriver funn av slike smittestoff hos dyr som kan føre til sykdom hos mennesker. Zoonoserapporten 2012 viser at det fortsatt er lite smitte mellom dyr og mennesker her i landet. 

Nullstatus for en rekke sykdommer
Norge har fremdeles en unik situasjon sammenliknet med de fleste andre europeiske land. Vi er fri for alvorlige sykdommer som rabies, storfetuberkulose, ekinokokkose og kugalskap. Gjennom overvåkningsprogrammer kan vi dokumentere fristatus for en rekke zoonoser.

Salmonella
Salmonellasituasjonen hos norske husdyr har i en årrekke vært svært god. I 2011 ble det imidlertid påvist flere tilfeller av salmonellose både hos produksjonsdyr, hest og hund. Situasjonen bedret seg igjen i 2012 og bare ett storfe og en gris var positive i overvåkingsprogrammet. Flere hester testet positivt i 2012 og disse var knyttet til et utbrudd på en dyreklinikk.

Rabies 
Rabies er en meget fryktet virussjukdom hos dyr og mennesker. Sjukdommen har ikke vært påvist hos dyr i fastlands-Norge, men finnes på Svalbard.

Revens dvergbendelmark
Echinococcus multilocularis forekommer i store deler av Europa og på Svalbard, men har vært betraktet som fraværende i fastlands-Norge. I 2011 ble parasitten påvist hos rødrev i Sverige. I Norge var alle de 614 rødrevene som ble undersøkt i 2012 negative for parasitten. 

Jente med kylling
Sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker, både ved direkte kontakt eller via mat, kalles zoonoser. Zoonoserapporten 2012 viser at det fremdeles påvises lite smitte fra dyr og mat til mennesker i Norge. (Foto: Torbjørn Tandberg)