Historisk arkiv

Med naturbruksutdanning kan du bli hva som helst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

1. mars er søknadsfrist til de videregående skolene. Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum slo fredag 22. februar et slag for naturbruksutdanningen på Jønsberg videregående skole i Hedmark.

1. mars er søknadsfrist til de videregående skolene. Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum slo fredag 22. februar et slag for naturbruksutdanningen på Jønsberg videregående skole i Hedmark. 

Den tidligere Jønsberg-eleven slår fast at landbrukssektoren trenger flere fagfolk og at det er viktig at flere velger de tradisjonelle landbruksfagene i videregående utdanning.

- Å produsere mat er ett av de viktigste yrker vi har. Men den som velger naturbruk på som videregående utdanningsprogram, kan bli hva som helst, sier Vedum. 

- For den som har interesse for natur og friluftsliv eller for dyr, er naturbruksskole et alternativ selv om du ikke skal overta gard. Det fine med naturbruksutdanning er at du kan få en fagutdanning i landbruksfag, og samtidig velge å ta påbygning til studieforberedende hvis du ønsker å studere på høgskole- eller universitet, sier landbruks- og matministeren. 

I fjor var det rundt 3700 søkere til videregående opplæring naturbruk – inklusive de som søkte læreplass. Søkertallet har gått oppover de siste årene. I 2012 var det 1633 søkere til VG1 naturbruk. I 2009 var det tilsvarende tallet 1344. 

- Landbruket trenger fagfolk. Skal landbruket produsere nok og sikker mat må vi ha mange kompetente fagfolk. De som velger en yrkesutdanning eller studier i agronomi i dag vil ha gode muligheter for å få jobb, konstaterer landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. 

For å få mer informasjon om landbruksutdanning i videregående skole, gå inn på portalen: www.naturbruk.no/.

- Dere har valgt en spennende utdanning med muligheter innenfor ett av våre viktigste yrker, nemlig matproduksjon, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum til (f.v.)bachelorstudent Henrik Stenberg, Kristian Syrstad, elev Jønsberg som vil gå påbygning til studiekompetanse for videre studier og Ole Kristian Kildal som vil bli bonde.
- Dere har valgt en spennende utdanning med muligheter innenfor ett av våre viktigste yrker, nemlig matproduksjon, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum til (f.v.)bachelorstudent Henrik Stenberg, Kristian Kylstad, elev Jønsberg som vil gå påbygning til studiekompetanse for videre studier og Ole Kristian Kildal som vil bli bonde. (Foto: LMD)
Naturbruksutdanning gir mange spennende jobbmuligheter både i og utenfor landbruket, mener (f.v.) rektor Kjell Åge Bjørsrud ved Jønsberg videregående skole, landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, leder i Hedmark Bondelag Einar Myki, elevene Kristian Sylstad og Ole Kristian Kildal og student Henrik Stenberg.
Naturbruksutdanning gir mange spennende jobbmuligheter både i og utenfor landbruket, mener (f.v.) rektor Kjell Åge Bjørsrud ved Jønsberg videregående skole, landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, leder i Hedmark Bondelag Einar Myki, elevene Kristian Kylstad og Ole Kristian Kildal og student Henrik Stenberg. (Foto: LMD)