Historisk arkiv

Ny fordelingsmetode for tollkvoter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift av 10. oktober 2008 nr 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer.

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift av 10. oktober 2008 nr 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer.   

Endringene innebærer at delkvoten på 4 500 tonn ost fra EU ikke lenger skal fordeles ut fra en kombinasjon av historisk bestemt fordelingsnøkkel (histo­risk kvote) og ”førstemann til mølla-prinsippet” (nykommerkvoten).

Med virkning fra 1. januar 2014 innføres det en ny fordelingsmetode der denne delkvoten skal fordeles på grunnlag av den enkelte søkers andel av osteimporten de siste 24 måneder. Det vil likevel gjelde et krav til import av et visst minimumskvantum i kvalifiseringsperioden for å kvalifisere for en slik kvoteandel.

For kvoteårene 2014 og 2015 vil det gjelde en rekke overgangsordninger for å sikre en smidig innføring av den nye fordelings­mekanismen.

Parmesan ost
Parmesan fra Italia. Endringene i forskriften innebærer at delkvoten på 4 500 tonn ost fra EU ikke lenger skal fordeles ut fra en kombinasjon av historisk bestemt fordelingsnøkkel (histo­risk kvote) og ”førstemann til mølla-prinsippet” (nykommerkvoten). (Foto: Colourbox)