Historisk arkiv

Handelsskikk: Presentasjon av Dagligvarelovutvalgets rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Presseinvitasjon:

Dagligvarelovutvalget har utredet hvordan prinsippet om god handelsskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i dagligvaresektoren. Professor Erling Hjelmeng har ledet utvalget, og vil presentere utvalgets anbefalinger.

Dagligvarelovutvalget har utredet  hvordan prinsippet om god handelsskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i dagligvaresektoren. Professor Erling Hjelmeng har ledet utvalget, og vil presentere utvalgets anbefalinger.

Tid: Tirsdag 30. april kl 10.00.
Sted: Regjeringskvartalet, R4. Plenumssalen, inngang Møllergata/Pløens gate. 

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen og Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud vil motta rapporten. 

I april 2011 la Matkjedeutvalget fram sin innstilling Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat (NOU 2011:4). Her anbefalte et flertall styrket lovregulering for å sikre god handelsskikk i dagligvaresektoren. 

Dagligvarelovutvalget ble nedsatt av Regjeringen i oktober 2012 som et ledd i oppfølgingen av Matkjedeutvalget. 

Kontaktperson for Landbruks- og matministeren:
Ståle Norang. Tlf 414 38 011.

Kontaktperson for Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren:
Linda Sørfjord. Tlf 930 191 32.

Kontaktperson for Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren:
Heidi Egede-Nissen. Tlf 404 37 384.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum
Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Foto: Torbjørn Tandberg)
Barne-, likestillings- og inkluderingsminster Inga Marte Thorkildsen
Barne-, likestillings- og inkluderingsminster Inga Marte Thorkildsen (Foto: Scanpix)
Statsråd Rigmor Aasrud
Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Foto: Johnny Syversen)