Historisk arkiv

Nasjonal handlingsplan for Inn på tunet – grønn omsorg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Presseinvitasjon:

Fredag 6. september lanserer landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum nasjonal handlingsplan for Inn på tunet 2013-2017 på gården Austvang i Åsnes kommune i Hedmark.

Inn på tunet logo

Regjeringen har vedtatt en nasjonal handlingsplan for Inn på tunet 2013-2017. Fredag 6. september lanserer landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum handlingsplanen på gården Austvang i Åsnes kommune i Hedmark.

Tid: Fredag 6. september kl 09.00-10.30
Sted: Austvang gård, Søren Bergs veg, 2266 Arneberg (Åsnes kommune, Hedmark)

Program:

Kl. 09.00-09.30

 
 • Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum lanserer handlingsplan for Inn på tunet (2013–2017)
 • Åsnes kommune v/ ordfører Ørjan Bue presenterer sin satsing på Inn på tunet for demente
 • Vertskapet på Austvang presenterer seg og forteller om gården og Inn på tunet.
Kl. 09.30-10.00   Omvisning på gården.
Kl. 10.00-10.30   Tid for presse/spørsmål

 
Kontaktpersoner:

 • For Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum:
  Astraea Antal, Kommunikasjonenheten mobil 934 31 930.
 • Fagansvarlig for Inn på tunet, Landbruks- og matdepartementet:
  Grete Gausemel, tlf. 22 24 93 45, mobil 994 29 883.
 • Fagansvarlig for fylkesmannen i Hedmark:
  Anne Pauline Skjelkvåle tlf 62 55 12 37, mobil 909 10 404.

Om Inn på tunet
Gården er en unik og allsidig arena for gode opplevelser, mestring, utvikling og trivsel, og kan bidra til å løse samfunnsutfordringer. Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Det tilbys meningsfulle oppgaver, fysisk aktivitet, stimulerende sanseopplevelser i natur, kontakt med dyr, ekte arbeidsoppgaver, årstidssykluser, måltider og fellesskap. Inn på tunet-tilbud kan tilpasses alle nivåer og aldre gjennom individuelle og skreddersydde tilbud. Tjenesteområder for Inn på tunet er pr i dag i hovedsak innen oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening, og helse og omsorg (rus, funksjonshemming, psykisk helse, demens m.m.) 

Stort vekstpotensiale
Inn på tunet er en bygdenæring med stort vekstpotensiale. Kommuner som har brukt Inn på tunet-tilbud er fornøyde og etterspør stadig flere tilbud og større bredde. Faglagene i jordbruket har egne utvalg for Inn på tunet, og er pådrivere for utvikling av blant annet godkjenningsordning, kompetansetilbud og aktive samarbeidspartnere. Det er etablert et eget godkjenningssystem for Inn på tunet-tjenester, som forvaltes av Matmerk. 

Nasjonal handlingsplan
Landbruks-og matdepartementet bidrar sammen med andre departement og samfunns- og næringslivsaktører til å tilrettelegge og utvikle kvalitetssikrede tjenester til beste for samfunnet med utgangspunkt i gårdens ressurser. Regjeringens handlingsplan for Inn på tunet 2013-2017 som lanseres fredag 6. september av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, er en oppfølging av nasjonal strategi for Inn på tunet (2012). Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet står sammen bak både strategien og handlingsplanen. Arbeidsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbrukets næringsorganisasjoner, KS, NAV, fylkesmennene, fylkeskommunene, og forsknings- og kompetansemiljøer har også bidratt inn i arbeidet.  

Om Austvang gård
Austvang gård drives av Randi og Halfdan Mælum. Gården som er bygd i sveitser-stil fra 1893 er på 775 dekar og har korn- og potetproduksjon i tillegg til 1800 dekar skog. Randi og Halfdan Mælum deltar på somrene i Gardtassing http://www.gardtassing.no/ med aktiviteter tilknyttet Bryggerhuset på garden. Gården tar også imot grupper og har kursvirksomhet i baking og håndverk. Randi og Halfdan Mælum har hatt ulike tilbud i Inn på tunet-regi i løpet av de siste årene. Gården har tidligere hatt en prøveperiode for kommunen med et dagtilbud for mennesker som er rammet av demens. I etterkant av dette hadde gården et privat tilbud for samme gruppe mennesker. Kommunen og Austvang gård er pr idag i forhandlinger om en ny Inn på tunet-avtale.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum
Fredag 6. september lanserer landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum handlingsplanen på gården Austvang i Åsnes kommune i Hedmark. (Foto: Torbjørn Tandberg)