Historisk arkiv

Landbruks- og matdepartementet

Reglene endres for innførsel av hund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Det er 25.02.2013 fastsatt endringer i reglene for innførsel av hund, katt og ilder til Norge. Endringene trer i kraft 1. mai 2013.

Det er 25.02.2013 fastsatt endringer i reglene for innførsel av hund, katt og ilder til Norge. Endringene trer i kraft 1. mai 2013. Det er særlig reglene om behandling mot revens dvergbendelorm, reglene om innførsel av hunder fra Sverige og reglene om innførsel av hunder, katter og ildere fra tredjeland som er endret. Bakgrunnen for endringene er blant annet at vi på denne måten forsøker å unngå smitte av dvergbendelorm til Norge.

Endringene medfører nye krav til behandling av hunder som innføres til Norge fra alle andre land enn Finland, Storbritannia, Irland og Malta. Den største endringen er i forhold til innførsel av hunder fra Sverige. For personer som importerer eller har med seg hunder fra Sverige innføres krav om id-merking og pass for hunder på samme måte som for hunder fra andre EØS-land. Hundeeier kan ikke lenger utføre og dokumentere bendelormbehandlingen selv. Dette må heretter dokumenteres av veterinær. Norske hundeeiere som reiser tur/retur Sverige blir også omfattet av disse kravene.

For de som reiser med hunder fra Svalbard til fastlandet blir det også tilsvarende regelendringer.

Det blir ikke lenger krav om bendelormbehandling ved innførsel av katter.

Hund
Det er 25.02.2013 fastsatt endringer i reglene for innførsel av hund, katt og ilder til Norge.(Foto: Colourbox)