Historisk arkiv

Reindriftsloven sanksjonert i Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Stortinget har nå ferdigbehandlet et lovforslag om endringer i reindriftsloven. Dette innebærer en avvikling av ordningen med områdestyrer og overføring av områdestyrets oppgaver til fylkesmannsembetene.

Stortinget har nå ferdigbehandlet et lovforslag om endringer i reindriftsloven. Dette innebærer en avvikling av ordningen med områdestyrer og overføring av områdestyrets oppgaver til fylkesmannsembetene. 

Lovendringene ble sanksjonert av Kongen i Statsråd fredag 14. juni 2013, og de trer i kraft 1. januar 2014.

Dampende reinsdyr
Stortinget har nå ferdigbehandlet et lovforslag om endringer i reindriftsloven. (Foto: Markedsutvalget for reinkjøtt/Eva Brænd)