Historisk arkiv

Rød marg i jordbær

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet endrer plantehelseforskriftens bestemmelser om skadegjøreren rød marg i jordbær.

Landbruks- og matdepartementet endrer plantehelseforskriftens bestemmelser om skadegjøreren rød marg i jordbær. 

Sjukdommen rød marg i jordbær har vist seg å være mer utbredt enn tidligere trodd. Mattilsynet  har derfor anbefalt at regelverket og forvaltningsordningen for rød marg i jordbær endres. Plantehelseforskriften endres slik at tilsyn og tiltak konsentreres til produksjon og omsetning av jordbærplanter, og bærprodusentene får selv et større ansvar for å hindre smitte.

Mattilsynet gjennomførte i 2012 en samfunnsøkonomisk analyse av forvaltningen av rød marg i jordbær, og konkluderte med å anbefale å endre forvaltningsmodellen for skadegjøreren. I analysen har Mattilsynet også sett på konsekvensene av å åpne for import av jordbærplanter.

- Prosjektgruppa har konkludert med at import trolig er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og dette er positivt. Det er imidlertid viktig å utrede risikoen for innførsel av andre planteskadegjørere før dagens importforbud eventuelt heves, sier statssekretær Harald Oskar Buttedahl.

Særlig er det viktig å se på risikoen for innførsel av sjukdommen Xanthomonas fragariae, bakteriebladflekk. Denne skadegjøreren har hittil ikke blitt funnet i Norge, og Mattilsynet er i gang med å undersøke status nå i år. På bakgrunn av denne kartleggingen, og en gjennomgang av andre skadegjørere som kan bli innført ved import, vil Mattilsynet vurdere om det er forsvarlig å anbefale å heve importforbudet. Dersom det blir aktuelt å åpne for import av jordbærplanter, vil det trolig bli stilt krav til for eksempel sjukdomsstatus i opphavsland/-region og til testing av plantepartiene som skal innføres. 

Jordbær.
Landbruks- og matdepartementet endrer plantehelseforskriftens bestemmelser om skadegjøreren rød marg i jordbær. (Foto: ©Bjørn Rørslett/Samfoto)