Historisk arkiv

Svalbard Globale frøhvelv sikrer fremtidens såfrø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Det er i år fem år siden de første kassene med frø fra matplanter ble båret inn i Svalbard globale frøhvelv. I dag er over 770 000 ulike frøprøver deponert i hvelvet for langtidslagring.

Svalbard Globale frøhvelv-logo 

Svalbard Globale frøhvelv sikrer fremtidens såfrø

Det er i år fem år siden de første kassene med frø fra matplanter ble båret inn i Svalbard Globale frøhvelv. I dag er over 770 000 ulike frøprøver deponert i hvelvet for langtidslagring. 

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum inne i hvelvet.
Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum med de nordiske frøprøvene som i denne omgangen ble deponert i hvelvet. (Foto: LMD)

I anledning fem års markeringen for åpning av frøhvelvet var landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum på Svalbard. Der møtte han blant annet Det internasjonale rådet for Svalbard Globale frøhvelv, og var på en inspeksjon i hvelvet.

Fremtidens såfrø
- Frøhvelvet er helt unikt og et utrolig fasinerende anlegg. Her praktiseres føre var prinsippet på aller beste vis ved å tilby langtidslagring av fremtidens såfrø, sier Vedum. – Uten såfrøet står vi med tomme hender og er uten mulighet til å produsere mat. Frøene som ligger nedfryst inne i fjellet på Svalbard, kan bidra til å tilpasse matplantene våre til endrede klimatiske forhold og være en viktig nøkkel til global matsikkerhet,  sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Vedum møtte og tidligere statsråd Åslaug Haga på Svalbard. Hun tiltrådte 25. februar som ny direktør for Global Crop Diversity Trust, som er en viktig samarbeidspartner for Landbruks- og matdepartementet i driften av Svalbard Globale frøhvelv. The Global Crop Diversity Trust, er en frittstående, internasjonal stiftelse for bevaring av genetisk mangfold innen landbruket. Trusten drives av bidrag fra organisasjoner og en rekke regjeringer, deriblant den norske.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, Roland von Bothmer fra Nordgen og Åslaug Haga ny direktør for Global Crop Diversity Trust
Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, Roland von Bothmer fra NordGen og Åslaug Haga ny direktør for Global Crop Diversity Trust på inspeksjon i Svalbard Globale frøhvelv. (Foto: LMD)

Svalbard Globale frøhvelv er nå den samlingen som har størst variasjon av frøprøver i verden. Her lagres frø fra verdens matplanter for framtidige generasjoner. Denne uken deponeres en ny forsending med frø fra Canada, Nederland, Norden og fra organisasjonen Seed Savers Exchange i frøhvelvet. I løpet av de neste månedene er det ventet nye  frøforsendelser fra Thailand, Tyskland og Uzbekistan. 

Backup-lager for verdens frø
Svalbard globale frøhvelv er etablert av den norske regjering, og har i fem år tilbudt gratis lagring for frøsamlinger over hele verden som ønsker et ekstra backup-lager. I dag finnes i underkant av 2 millioner forskjellige frø av mat- og jordbruksvekster globalt, lagret i fryselager i private og offentlige genbanker over hele verden. 

Nordisk genressurssenter (NordGen) som er ansvarlig for den daglige driften av frøhvelvet åpner opp for innleggelse av nye frø tre til fire ganger i året.

Frø fra Syria
Deponerte frø fra Syria i frøhvelvet. (Foto: LMD)