Historisk arkiv

Tilskudd har satt fart på grøftinga i Vestfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet fastsatte i juni i år en ny forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord. I Vestfold var det lange ventelister for grøfting hos entreprenørene da tilskuddet til drenering kom.

Grøfting med Rådahlshjul på Jarlsberg.
Grøfting med Rådahlshjul på Jarlsberg. (Foto: Jon Randby)

Landbruks- og matdepartementet fastsatte i juni i år en ny forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord. I Vestfold var det lange ventelister for grøfting hos entreprenørene da tilskuddet til drenering kom.

I jordbruksavtalen er det  avsatt 100 millioner kroner for 2013 og 100 millioner kroner for 2014 til drenering. Vestfold er tildelt 6,2 millioner kroner for 2013. Det er innvilget 59 søknader med til sammen 2,6 millioner kroner i tilskudd til drenering i fylket så langt i år.