Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Tre er fremtidens bygningsmateriale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Trebasert Innovasjonsprogram hos Innovasjon Norge (IN) bidrar til å realisere ny bruk av tre. Gjennom 10 år har satsingen resultert i utvikling av miljøvennlige bygg over hele landet.

Det har blitt bygget alt fra kulturhus og turisthytter til broer og boligblokker. Hele verdikjeden fra skogsentreprenør og sagbruk til arkitekter og entreprenører har tatt del i utviklingen av trebruk i moderne bygg.

800 utviklingsprosjekter
Kjernen i arbeidet som er lagt ned ligger i utvikling av bedrifter og leverandører inn mot byggsektoren for å øke bruken av det fornybare materialet tre. Totalt har ca 800 utviklingsprosjekter i hele verdikjeden blitt kjørt med støtte fra Trebasert Innovasjonsprogram. Prosjektene har resultert i råvareanalyser, produktutvikling, byggutvikling, samarbeid mellom bedrifter, utvikling av leverandørkjeder og større forskningsprosjekter.

Stort potensiale i skogressurser
I de norske skoger har vi et ressursgrunnlag som gjør det mulig å øke uttaket av tømmer vesentlig. De siste 100 årene er den årlige tilveksten i norske skoger fordoblet, mens den årlige hogsten har vært tilnærmet uforandret. Med miljømessig forsvarlig hogst har vi et stort potensial for å benytte ressursene til bærekraftige bygg. Trebasert Innovasjonsprogram er til for at bedrifter over hele landet kan søke støtte til utviklingsprosjekter med dette som formål.

Norsk trearkitektur profileres i Berlin
Som i fjor presenteres norsk trearkitektur på Grüne Woche.  Arkitektbedriftene i Norge synliggjør sammen med treindustrien norsk trearkitektur i Berlin.

Den norske paviljongen har blitt oppgradert og utvidet. I år visualiseres den norske satsingen på tre, ved at en moderne trebro er et av de nye blikkfangene.  Formålet er å synliggjøre norsk kompetanse på moderne trebruk, tredesign og trearkitektur. Satsingen skal bidra til å vise fram Norge som et miljøvennlig og moderne reisemål med attraktive arkitektoniske opplevelser – blant annet knyttet til moderne bruk av tre. 

Bli med oss og forny byggenæringen
Landbruks- og matdepartmentet vil fremme bruk av vårt eneste fornybare byggemateriale – tre. Økt bruk av tre i byggsektoren vil gi store positive ringvirkninger for hele landet. Vi vil bygge med naturens eget miljøvennlige råstoff, ha kortere transportvei og næringsutvikling i alle deler av Norge.

Sitter din bedrift med tanker om utvikling i ny bruk av tre, så oppfordrer vi deg til å ta kontakt med Innovasjon Norges distriktskontorer.

Vennesla bibliotek
Vennesla bibliotek (Arkitekt: Helen og Hard arkitektfirma AS /Foto: Tore Andre Baardsen)
Til toppen