Historisk arkiv

Trefiber – Uendelig mange muligheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Innovasjon Norge søker prosjektledelse for et nytt prosjekt som skal fremme produksjon basert på trefiber og skogbasert verdiskapning i Norge. Søknadsfristen er 19. juli.

Prosjekt Trefiber
Innovasjon Norge ønsker å bidra til å skape møteplasser for samarbeid, informasjon og utvikling, med mål om skogbasert verdiskapning i Norge. Prosjekt "Trefiber" gjennom Innovasjon Norge er et mobiliseringsprosjekt som skal motivere til leverandørutvikling i ny produksjon basert på trefiber. Prosjektadministrasjon for "Trefiber" søkes nå gjennom offentlig anbud, med frist 19. juli. Innovasjon Norge søker en prosjektadministrasjon som kjenner skogsindustrien godt, er proaktiv og koblende.  

Trefiber - uendelig mange muligheter
Ut fra tømmerstokken kan man lage alt i fra kledning og limtredragere til eksempelvis mat, klær og energi. Mulighetsområdet er uendelig, og forutsatt riktig skogskjøtsel og bruk er råvaren 100 prosent fornybar og bærekraftig. Ved å finne nisjene og arbeide framtidsrettet kan Norge bli teknologiledende på dette området.  

Ny skogsindustri
Skogsindustrien i Norge er under hardt press og store deler av industrien sliter med lav konkurransekraft. I skogsindustrien er man avhengige av avsetting for hele tømmerstokken for å sikre lønnsomhet, dersom man ikke lenger har bruk for massevirke vil raskt resten av verdikjeden bli negativt påvirket. Dette er også bakgrunnen for at regjeringen legger til rette for en tiltakspakke på 750 millioner kroner. Det er på tide å løfte frem morgendagens skogsindustri i Norge.

Tømmer i tømmerlunne med furuskog bak.
Innovasjon Norge ønsker å bidra til å skape møteplasser for samarbeid, informasjon og utvikling, med mål om skogbasert verdiskapning i Norge. (Foto: Bård Løken/Samfoto)