Historisk arkiv

Verdens matvaredag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Onsdag 16. oktober markeres Verdens matvaredag. FAO – FNs organisasjon for landbruk og mat har valgt ”Bærekraftige matvaresystemer for matsikkerhet og ernæring” som tema for dagen.

Onsdag 16. oktober markeres Verdens matvaredag. FAO – FNs organisasjon for landbruk og mat har valgt ”Bærekraftige matvaresystemer for matsikkerhet og ernæring” som tema for dagen. 

Nær 870 millioner mennesker i verden er kronisk underernært. Verdens matvaredag skal bidra til å øke oppmerksomheten og kunnskapen om matsikkerhet og ernæring med sikte på å redusere det store antallet underernærte og sultende i verden.

Verdens matvaredag logo