Forsiden

Historisk arkiv

Forsterker importvernet for utvalgte landbruksvarer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Styrket importvern for utvalgte varer avgjørende for norsk matproduksjon. Nødvendig beskyttelse av de viktige ostene med stort volum. Fem av seks importoster blir unntatt fra omlegging til prosenttoll. Ingen prishopp eller redusert vareutvalg fra nyttår. Rom for økt u-landsimport med ny importkvote for biff/filet.

  • Styrket importvern for utvalgte varer avgjørende for norsk matproduksjon
  • Nødvendig beskyttelse av de viktige ostene med stort volum
  • Fem av seks importoster blir unntatt fra omlegging til prosenttoll
  • Ingen prishopp eller redusert vareutvalg fra nyttår
  • Rom for økt u-landsimport med ny importkvote for biff/filet

Regjeringen foreslår å legge om fra kronetoll til prosenttoll for biff/filet av storfe, hele og halve lammeslakt og for faste /halvfaste oster.

- Det er like naturlig å ta et nasjonalt ansvar for matforsyningen som for klimaet. Denne endringen av tollsystemet er avgjørende for norsk matproduksjon, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Landbruksbasert matproduksjon er blant landets største næringer og finnes over alt. 

- Regjeringen ønsker å opprettholde og styrke norsk matproduksjon. Tollvernet er en forutsetning for å oppnå dette målet, sier Vedum. 

Han viser til at dagens tollvern med faste kronetollsatser er blitt gradvis svekket siden WTO-avtalen trådte i kraft i 1995. Han gjør det samtidig klart at denne omleggingen ikke gjør det vanskeligere eller dyrere å få kjøpt kjente utenlandske oster. Vedum understreker også at det legges til rette for å kjøpe biffer og fileter fra U-land. Regjeringen forslår en importkvote på 500 tonn biff og filet fra utviklingsland til redusert tollsats som i dag. Denne vil sikre dagens handel med U-land og gi rom for en økning de nærmeste årene. Først når taket på 500 tonn nås, vil en møte prosenttoll. 

To av 14 tollinjer for ost
Omleggingen gjelder to av 14 toll-linjer for ost. I tillegg er 14 importoster (se tabell nedenfor) på disse varelinjene skjermet fra omlegging. Andre faste/halvfaste oster kan importeres innenfor den tollfrie kvoten fra EU som i 2012 er økt fra 4500 tonn til 7200 tonn. Forslaget innebærer ingen endringer i de konsesjoner EU har ved eksport av landbruksvarer til Norge. Handelen med ost med EU vil kunne foregå med samme importtoll samlet sett som i dag. 

Forslaget ligger klart innenfor Norges handelspolitiske forpliktelser. Norge har sagt seg villig til å møte EU-kommisjonen på ekspertnivå for å forklare innholdet i omleggingen til prosenttoll. 

- Dette er et godt kompromiss som sikrer utviklingen av viktige områder i norsk matproduksjon og som også gir rom for å øke mangfoldet i matdisken ytterligere, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Tabellen nedenfor viser endringene i tollsystemet for utvalgte landbruksvarer. 

Overgang til prosenttoll for visse landbruksvarer

Tabell 6.1 Overgang til prosenttoll for kjøtt

Nr

Vareslag

Tollsats
2012

Foreslått tollsats 2013

02.01

Kjøtt av storfe, fersk eller kjølt.

.3001

- - biffer og filetter

119,01 kr/kg

344%

02.02

Kjøtt av storfe, fryst

.3001

- - biffer og filetter

119,01 kr/kg

344%

02.04

Kjøtt av sauer eller geiter, ferskt, kjølt eller fryst.

.1000

- hele eller halve skrotter av lam, ferske eller kjølte

32,49 kr/kg

429%

.3000

- hele eller halve skrotter av lam, fryste

32,49 kr/kg

429%

 

Tabell 6.2 Overgang til prosenttoll for ost

Nr

Vareslag

Tollsats
2012

Foreslått tollsats 2013

04.06

Ost og ostemasse

 

- - ellers:

 

 

.90911

- - - annen, upasteurisert

27,15 kr/kg

---

.90922

- - - Appenzeller, Beaufort, Comté, Gamle Ole, Grana Padano, Gruyère, Le Vieux Panè, Morbier, Munster, Parmiggiano Reggiano, Queso Manchego, Pecorino, Saint Albray, Västerbotten

 

 

---

 

 

27,15 kr/kg

.90981

- - - annen, upasteurisert

---

277%

.9099

- - - annen

27,15 kr/kg

277%

1) Varenummer 04.06.9091 utgår, og erstattes av varenummer 04.06.9098.
2) Nytt varenummer. Tollsatsen for disse ostene er 27,15 kr/kg i 2012.
3) Nytt varenummer.