Historisk arkiv

Landbruks- og matdepartementet

RNB: Etterbevilger til Statens naturskadeordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Store erstatningsutbetalinger etter naturskadene i 2011 og 2012 gjør det nødvendig å øke bevilgningen til Statens naturskadeerstatning. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med nesten 73 millioner kroner.

Store erstatningsutbetalinger etter naturskadene i 2011 og 2012 gjør det nødvendig å øke bevilgningen til Statens naturskadeerstatning. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med nesten 73 millioner kroner. 

– Ordningen med Statens naturskadeerstatning er viktig som en grunntrygghet for grunneiere og matprodusenter. De store naturskadene de siste par årene gjør det nødvendig øke bevilgningen, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Flere stormer og flommer har medført ekstraordinært store erstatningsutbetalinger både for 2011 og 2012. Både pinseflommen i Gudbrandsdalen, flommen i Gaula og ekstremværene ”Berit” og ”Dagmar” på Nord-Vestlandet i henholdsvis november og desember førte til store ødeleggelser. I 2012 var bønder og grunneiere både i Indre Troms og i Buskerud/Vestfold-området rammet av ekstremvær som for enkelte medførte store tap. 

Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til naturskadeerstatning med i underkant av 73 millioner kroner, til 190 millioner kroner. Prognoser for erstatninger etter disse naturskadehendelsene i 2011 og etter naturskader fra 2012, som vil komme til utbetaling over Statens naturskadeordning i 2013, fører til økt bevilgningsbehov.