Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Mat: Den fotogene poteten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mat: Norsk Genressurssenter og Norsk Landbruksjournalistlag inviterer i forbindelse med Potetens År 2008 til nasjonal fotokonkurranse med tema potet.

Mat: Norsk Genressurssenter og Norsk Landbruksjournalistlag inviterer i forbindelse med Potetens År 2008 til nasjonal fotokonkurranse med tema potet. 

Norsk Landbruksjournalistlag (NLJ) arrangerer hvert år en konkurranse om å ta de beste bildene innenfor spesielle tema. I anledning Det internasjonale potetåret 2008 (IYP 2008)er poteten nominert som tema for årets konkurranse.

Norsk Landbruksjournalistlag i samarbeid med Norsk Genressurssenter oppfordrer nå til å gå på jakt etter de gode motivene som kan relateres til potet. Tema kan være barn og poteter, potetprodukter, dyrking eller handel med potet, - i det hele tatt potetens mangfold. 

Fristen for innsending er 1. oktober 2008. 

  


Ringerikspotet.
Foto: Eva Brænd

Norsk genressurssenter koordinerer kompetanse og aktivitet innen bevaring og bruk av nasjonale genressurser, og har til oppgave å medvirke til en effektiv forvaltning av genressursene i husdyr, planter og skogtrær. Senteret er et rådgivende organ for Landbruks- og matdepartementet. Genressursenteret benytter Potetåret til å fokusere spesielt på potetens mangfoldighet, både når det gjelder egenskaper, muligheter og historie.

FAO lanserte 12. mars en internasjonal fotokonkurranse i samarbeid med FNs markering av det internasjonale potetåret 2008.

Det internasjonale potetåret (IYP 2008) skal øke den globale bevisstheten om potetens nøkkelrolle for jordbruk, økonomi og for en sikret tilgang til mat. Markeringen skal også bidra til å fremme mer effektive systemer for potetproduksjon for å hjelpe land mot å nå millenniumsmålene.

Mat: Norsk Genressurssenter og Norsk Landbruksjournalistlag inviterer i forbindelse med Potetens År 2008 til nasjonal fotokonkurranse med tema potet.  

Til toppen