Forsiden

Historisk arkiv

Landbruk: Potetskole med studiepoeng

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: 16 ”potetstudenter” har gjennomført Potetskolen i Troms og tatt eksamen i løpet av våren, og på den måten skaffet seg både potetkompetanse og opptil 30 studiepoeng.

Landbruk: 16 ”potetstudenter” har gjennomført Potetskolen i Troms og tatt eksamen i løpet av våren, og på den måten skaffet seg både potetkompetanse og opptil 30 studiepoeng. 

Troms har hatt en fin økning i potetproduksjonen, men samtidig som potetbrukene er blitt større, har behovet for kompetanse og utvikling av mer profesjonelle produsenter blitt mer tydelig. Fylkesmannen i Troms har derfor i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag, Troms landbruksfaglige senter og Landbruk Nord utviklet studietilbudet Potetskolen.

Studiet har gitt potetprodusentene både grunnleggende og noe dypere kunnskap om potetproduksjon, marked for potetprodukter, økonomistyring og ledelse av egen virksomhet. Studiet omfatter 30 studiepoeng, fordelt på fem emner innen fagområdene jord- og plantedyrking, plantevern, økonomi og ledelse. Undervisninga er gjennomført med seks samlinger, bruk av internett til oppgaveveiledning og gjennomføring av hjemmeoppgaver. Studiet er støttet av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL), og ellers finansiert med BU-midler og egenandel fra deltakerne. Det er registrert at studieopplegget som er utviklet nå også tas i bruk i andre fylker. 

Til hver modul er det gitt hjemmeoppgave som vurderes med karakter, i tillegg til at det også har vært muntlig eksamen for én modul. De som har gjennomført hele kurset og besvart alle oppgaver tilfredsstillende har oppnådd 30 studiepoeng. 

17 deltakere begynte på studiet vinteren 2007, og 16 av disse gjennomførte hele studiet som ble avsluttet våren 2008. 

Potetskole. Foto: Brynjulf Edvardsen
”Potetkandidater” etter fullføringen av Potetskolen. Fra venstre: Johan Helge Eide, Kvæfjord, Kristin Sørensen med Jon Kristian, Balsfjord, Birger Olsen, Kåfjord, Randi Bakkehaug Persen, Nordreisa, Roger Nordgård, Lenvik, Bjørn Haakonsen, Lenvik, Stein Inge Prestbakk, Salangen, Jan Gunnar Bergum, Målselv, Harald Bjørn Gideonsen, Kvæfjord, Joar Rognli, Bardu, Geir Tore Berg, Lenvik, Ingrid Myrstad, Harstad og Per Roterud, Lenvik. (Knut Frantzen, Lenvik, Oddny Nilsen, Kvæfjord og Nils Ingemar Eriksen, Målselv var ikke tilstede). Foran: Kursledelsen, Jon Olav Forbord, Stjørdal forsøksring, Dagunn Moen, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Oddny Asbøl, Troms landbruksfaglige senter og prosjektansvarlig Morten Furunes, Fylkesmannen i Troms. Foto: Brynjulf Edvardsen.