Historisk arkiv

Fastsetting av ny forskrift om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet og endring av forskrift om tilskudd til avløsning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet