Historisk arkiv

Ny dyrevelferdslov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyr: Regjeringen er klar til å oversende sitt forslag til ny dyrevelferdslov. I den forbindelse inviterer landbruks- og matminister Lars Peder Brekk til pressekonferanse fredag 28. november for å presentere lovforslaget.

Videoen til denne artikkelen er dessverre ikke tilgjengelig. 

Dyr: Regjeringen er klar til å oversende sitt forslag til ny dyrevelferdslov. I den forbindelse inviterer landbruks- og matminister Lars Peder Brekk til pressekonferanse fredag 28. november for å presentere lovforslaget.