Historisk arkiv

Pressekonferanse om rovdyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Nett-TV

Regjeringen vil øke innsatsen for å redusere tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

23.01.2008: Regjeringen vil øke innsatsen for å redusere tap av husdyr og tamrein til rovvilt.