Historisk arkiv

Rapport om jordvern

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Nett-TV

Riis-Johansen vil ha klimaskifte for jordvernet.

08.01.2008: Riis-Johansen vil ha klimaskifte for jordvernet.