Historisk arkiv

Nett-TV: Jorbruksoppgjeret - avtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Nett-TV

I samband med årets jordbruksoppgjer, inviterer Staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag til pressekonferanse i dag kl 15.00.

I samband med årets jordbruksoppgjer, inviterer Staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag til pressekonferanse i dag kl  15.00.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, statens forhandlingsleiar Leif Forsell, leiar i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke og leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg vil vere tilstades.