Historisk arkiv

Nett-TV: Handelsskikk - Presentasjon av Dagligvarelovutvalgets rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Nett-TV

Dagligvarelovutvalget har utredet hvordan prinsippet om god handelsskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i dagligvaresektoren. Professor Erling Hjelmeng har ledet utvalget, og vil presentere utvalgets anbefalinger.

Dagligvarelovutvalget har utredet  hvordan prinsippet om god handelsskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i dagligvaresektoren. Professor Erling Hjelmeng har ledet utvalget, og vil presentere utvalgets anbefalinger.