Statssekretær Ola T. Heggem (Sp)

Født: 1952

Politiske verv  
2005 Statssekretær, Landbruks- og matdepartementet,
2005 Medlem i Senterpartiets sentralstyre
2003-2005 1. vara Senterpartiets sentralstyre
2003 Fylkestingsmedlem i Møre og Romsdal
1999-2005 Medlem i fylkeslandbruksstyret i Møre og Romsdal
1999-2004 Fylkesleder i Møre og Romsdal SP
1998-2000 Lokallagsleder i Rindal SP
1992-2005 Ordfører i Rindal kommune
1988-2005 Medlem i Rindal kommunestyre
   
Yrkeserfaring  
1980 Gardbruker
1976-1980 Salgs- og markedsavd. Troll-Ski A/S
1971-1976 Landbruksvikar
   
Utdanning  
1973-1974 Agrotekniker (regnskap og økonomi), Skjetlein
1969-1971 Agronom, Skjetlein
   
Andre verv  
1993-1995 Styremedlem og medlem i AU i Norges Skiforbund
1988-1992 Styreleder Rindal Sparebank
1982-1991 Styremedlem i Sør-Trøndelag Skikrets
  Diverse verv i forskjellige landbruksorganisasjoner (Prior og Tine)