Tidligere landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)

(Periode 20.06.08 - 18.06.12)

Født: 1955

Landbruks- og matministeren har ansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.

Politiske verv
2008-        Statsråd, Landbruks- og matdepartementet, Jens Stoltenbergs andre regjering
2008         Fungerende leder Senterpartiet
2007-2008 Parlamentarisk leder Senterpartiet, Stortinget
2005-2007 Parlamentarisk nestleder Senterpartiet, Stortinget
2005-2009 Representant nr. 3 Stortinget for Nord-Trøndelag
2003-        1. nestleder Senterpartiets hovedorganisasjon
2001-2005 Vararepresentant nr. 1 Stortinget for Nord-Trøndelag
2000         Statsråd Fiskeridepartementet
1997-1999 Varaordfører Vikna kommune
1993-1997 Vararepresentant nr. 1 Stortinget for Nord-Trøndelag
1993-1997 1. nestleder Senterpartiets hovedorganisasjon
1992-1997 Ordfører Vikna kommune
1989-1993 Vararepresentant nr. 4 Stortinget for Nord-Trøndelag
1985-1986 Personlig sekretær Fiskeridepartementet

Medlemsskap i stortingskomiteer og delegasjoner
2007-2008 Medlem Den utvidede utenrikskomité
2007-2008 Medlem Kontroll- og konstitusjonskomiteen 
2007-2008 Medlem Valgkomiteen
2005-2007 Leder Næringskomiteen
2005-2009 Varamedlem Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

Utdanning 
1977-1982 Cand.oecon., UiO, Sosialøkonomisk Institutt
1972-1975 Ytre Namdal videregående skole (reallinja) 
1970-1972 Rørvik Statsrealskole
1962-1970 Rørvik skole