Tidligere landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

(Periode 18.06.12 - 16.10.13)

Født: 1978

Landbruks- og matministeren har ansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.