Kalender for landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Avgrens

17.06.2021

 • Utviklingsministeren deltek på eit webinar i regi av Norad og Utdanningsforbundet

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på eit webinar i regi av Norad og Utdanningsforbundet om Norwegian Teacher Initiative (NTI).

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Utanriksministeren deltek i ein nordområdedialog med Stortinget

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Stortinget, Oslo

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek i ein nordområdedialog med Stortingets arktiske delegasjon. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Klima- og miljøministern held opningsinnlegg på bymiljøkonferansen i Kristiansand

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) held opningsinnlegg på bymiljøkonferansen i Kristiansang.

  Innlegget er ei videohelsing innspelt på førehand.

 • Statssekretær Jakobsen deltek på styremøtet til Det globale sentret for klimatilpassing

  Aksel Jakobsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Aksel Jakobsen deltek digitalt på styremøtet til Det globale sentret for klimatilpassing (GCA)

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren møter råd for aldersvennlig Norge

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Digitalt

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland møter råd for aldersvennlig Norge, Helsedirektoratet. Tema for møtet er digitalisering.

 • Statssekretær Halvorsen deltek på eit rundebord med forskingsmiljøa

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen deltek (digitalt) på eit rundebord med forskingsmiljøa om klima og tryggleik.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på eit rundebord om klima og tryggleik

  Jens Frølich Holte, Audun Halvorsen| Utenriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek (digitalt) på eit rundebord med forskingsmiljøa om klima og tryggleik.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på ein gjevarkonferanse for Venezuela

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek (digitalt) på ein gjevarkonferanse for Venezuela.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Opning av Oslo Pride 2021

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltek på den offisielle opninga av Oslo Pride 2021, der Holmenkollbakken skal lysast opp i regnbuefargar.

  Opninga kan følgjast direkte på nett [facebook.com].

  Presse som ønskjer å dekke opninga, kan ta kontakt med kommunikasjonssjef Petter Ruud Johansen i Fri Oslo og Viken, telefon 45 00 06 41.

  Presekontakt for statsministeren er kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post asa@smk.dep.no.

18.06.2021

 • Samferdselsministeren - til Kristiansand

  Knut Arild Hareide| Samferdselsdepartementet

 • Utanriksministeren  har eit møte med riksantikvaren

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide  har eit møte med riksantikvar Hanna Geiran. Geiran leiar Noregs delegasjon til Unescos verdsarvskomite som har eit møte i Noreg i juli.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på eit møte med NHO

  Jens Frølich Holte| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte har eit møte (digitalt) med NHO sine landsforeiningar.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Stiftelsen Norsk Gastronomi serverer lunsj til regjeringa

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Parkveien 45

  I samband med markeringa av FN-dagen for berekraftig gastronomi serverer Stiftelsen Norsk Gastronomi lunsj til regjeringa etter statsrådsmøtet på Slottet.

  Maten blir laga av dei fem kokketalenta som i haust skal konkurrere i Årets kokk 2021, som er det norske uttaket til Bocuse d’Or 2023. Menyen er sett saman av norske råvarer og blir servert i regjeringa sitt representasjonsanlegg i Parkveien 45.

  Presse som ønskjer å dekke lunsjen kan kontakte kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post asa@smk.dep.no.

  Kontaktperson i Stiftelsen Norsk Gastronomi er dagleg leiar Arne Sørvig, telefon 91 91 19 95.

 • Klima- og miljøministeren møter byrådsavdelinga for miljø og samferdsel i Oslo

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Oslo

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har møte med byrådsavdelinga for miljø og samferdsel i Oslo.

  Tema for møtet er mellom anna bruk av biodrivstoff i kollektivtrafikken.

19.06.2021

 • Utviklingsministeren deltek på ei markering for Aung San Suu Kyi

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein vitjar Aung San Suu Kyi Park Norway i Froland, Agder for å delta på 5-årsjubileet til parken dessutan markeringa av Aung San Suu Kyi sin 76-årsdag.

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

 • Statsministeren legg ned grunnsteinen for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg legg ned grunnsteinen for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde. 

  Pressekontaktar er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 91 55 84 19, e-post ral@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Ella Ege Bye, telefon 93 26 83 50, e-post eeb@smk.dep.no.

 • Statsministeren deltek på partiarrangement i Molde og Ålesund

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltek på partiarrangement i Molde og Ålesund laurdag ettermiddag.

  Pressekontakt er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 91 55 84 19, e-post ral@smk.dep.no.

20.06.2021

 • Statsministeren besøkjer Hareid, Ulsteinvik, Fosnavåg og Volda

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg besøkjer Hareid, Ulsteinvik, Fosnavåg og Volda.

  Vi kjem tilbake med fleire detaljar.

  Pressekontaktar er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 91 55 84 19, e-post ral@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Ella Ege Bye, telefon 93 26 83 50, e-post eeb@smk.dep.no.

 • Klima- og miljøministeren helsar feiringa av 50-års jubileet til Stabbursdalen nasjonalpark

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) helsar feringa av feiring av 50-års jubileet til Stabbursdalen nasjonalpark og 30-års jubileet til Stabbursnes Naturhus og Museum i 2021.

  Feiringa er utsett med ett år grunna pandemien.  Statsråden deltar med ei videohelsing som er innspelt på førehand.

  Meir om Stabbursdalen

   

   

25.06.2021

 • Klima- og miljøministeren deltar under opninga av Nasjonalt villakssenter Tana

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltar under opning av Nasjonalt villakssenter Tana - Joddu.

  Opninga går føre seg som eit digitalt arrangement pga. pandemien, og statsråden deltar med ei førehandsinnspelt videohelsing.

  Stiftelsen Nasjonalt villakssenter (NVL) er ei allmennyttig stiftelse stifta i 2019 med staten ved Miljødirektoratet som stiftar. Stiftelsen er landsdekkande med einingar i Lyngdal, Lærdal, Namsos og Tana kommunar. Norsk villakssenter i Lærdal, som Kongen opna i 1996, er fusjonert inn i den nye stiftelsen.
  Nasjonalt villakssenter har som oppgåve
  • å formidle kunnskap om villaksen i skjeringspunktet mellom forsking og forvaltning
  • bidra til bevaring og berekraftig bruk av villaksen
  • vere brubyggar mellom ulike interesser knytt til villaksen sitt liv og leveområde.
  Primærmålgruppa er born, unge og besøkande til dei fire einingane.

   

 • Statsministeren inviterer til halvårleg pressekonferanse

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Parkveien 45

  Statsminister Erna Solberg inviterer til halvårleg oppsummerande pressekonferanse i regjeringa sitt representasjonsanlegg i Parkveien 45.

  Statsminister Erna Solberg inviterer til halvårleg pressekonferanse i regjeringa sitt representasjonsanlegg i Parkveien 45. Det vert enkel servering frå kl. 10.00.

  Påmelding til smkinfo@smk.dep.no innan onsdag 23. juni.

  Pressefolk som vil vere til stades, må ha med pressekort og gyldig ID. Inngang via Riddervoldsgate 2.

  Presse som ønskjer å rigge til pressekonferansen, kan møte opp frå kl. 09.30.

  Pressekontaktar er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 915 58 419, e-post rune.alstadsaeter@smk.dep.no og kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, telefon 99 21 46 10, e-post ahj@smk.dep.no.

Vis flere hendelser