Historisk arkiv

Ta landet i bruk!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landbruket i bruk! - strategi 
Klikk på bildet for å lese strategien i PDF (258 Kb)