Historisk arkiv

Revisjon av Seterforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Rapport fra arbeidsgruppe

Rapport om revisjon av Seterforskriften 
Klikk på bildet for å lese rapporten i PDF-format (141 Kb)