Historisk arkiv

Landbruks- og matdepartementet

En robust instituttsektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Forskningsrådet

Gjennomgang av forskningsinstitusjonene under Landbruks- og matdepartementet, inkludert Bygdeforskning

Gjennomgang av forskningsinstitusjonene under Landbruks- og matdepartementet, inkludert Bygdeforskning.

Evaluering
Divisjon for innovasjon

Forside rapport: En robust instituttsektor
Klikk på bildet for å lese rapporten
(pdf, 1 Mb)
  

Vedlegg til rapporten (alle i PDF):

Oversikt over vedlegg:

  1. Brukerundersøkelsen (Econ Pöyry).
    1.1 Kommentar til Brukerundersøkelsen fra Bygdeforskning
  2. Cost & revenue structure at Landbruks- og matdepartementets research institutes (Arthur D. Little).
    2.1 Kommentar fra Skog og landskap til begge de to rapportene fra Arthur D. Little, både “Cost & revenue structure” og “Pricing and value creation”
  3. Pricing and value creation by Landbruks- og matdepartementets research institutes (Arthur D. Little). 
  4. Institutt spesifikke diagram: “Finansiering og myndighet til å bestille tjenester fra LMD sine institutter” 
  5. Skjematisk oversikt instituttenes forvaltningsrettede oppgaver
  6. Wageningen UR organisasjonsmodell.