Historisk arkiv

Landbruks- og matdepartementet

Vitenskapelig kvalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Forskningsrådet

Gjennomgang av forskningsinstitusjonene under Landbruks- og matdepartementet, inkludert Bygdeforskning.

Gjennomgang av forskningsinstitusjonene under Landbruks-
og matdepartementet, inkludert Bygdeforskning.

Evaluering
Divisjon for innovasjon

Forside rapport: Vitenskapelig kvalitet
Klikk på bilde for å lese rapporten (pdf, 1 Mb)