Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansens innlegg på Stortinget 8. mai 2007.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Behandling av Dok.8:40.

Samlet om forslagene:

 • Jeg er glad for at flertallet på Stortinget i dag blir enige om at verken boplikten eller priskontrollen skal oppheves.
 • Jeg mener at både boplikt og priskontroll er virkemidler som er viktige for å sikre de verdiene flertallet på Stortinget står for både innenfor landbrukspolitikken og i distriktspolitisk sammenheng.

Pris:

 • Behovet for å sikre en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling er særlig viktig i tettstedsnære områder. 
 • I slike områder vil prisnivået – uten noen form for reguleringer – kunne gjenspeile langt andre interesser enn landbruk. 
 • Det er i disse tettstedsnære områdene vi finner den beste matjorda i landet, og en slik prisutvikling er ikke heldig dersom vi skal klare å opprettholde et aktivt landbruk. 
 • Priskontrollen bidrar til å realisere flere av målene i landbrukspolitikken, bl.a. målet om å sikre rekruttering av yngre, aktive utøvere til landbruksnæringen.
 • Den bidrar også til at de som eier landbrukseiendom og har interesse av en langsiktig og god ressursforvaltning favoriseres framfor eiere som har andre interesser i eiendommen, for eksempel å bruke den som en ren pengeplassering.
 • Det er gjennomført en undersøkelse om praktiseringen av priskontrollen. Undersøkelsen viser at det i mange områder er utviklet en praksis som ikke er ønskelig. Den viser også at priskontrollen praktiseres svært forskjellig i ulike deler av landet. 
 • Dette mener jeg det må gjøres noe med, og jeg vurderer nå flere grep for å sikre at kommunene ivaretar samfunnets interesse i en forsvarlig prisutvikling på landbrukseiendommer.

Boplikt:

 • Bestemmelsene om boplikt har sammenheng med både landbruks- og distriktspolitikken.
 • I løpet av våren har det blitt skrevet og snakket en del om hvilke følger dommen i den såkalte Festersen-saken fra Danmark vil kunne få, både for de danske og for de norske reglene.
 • Jeg vil benytte anledningen til å informere Stortinget om at danskene nå har hatt et endringsforslag til høring.  Høringsfristen var på 1 uke, og gikk ut 1. mai. Forslaget går ut på at boplikten opprettholdes for alle landbrukseiendommer. For eiendommer under 30 ha kan boplikten oppfylles av andre, for eiendommer med et bedre ressursgrunnlag enn dette er boplikten personlig. Det tas sikte på at forslaget skal vedtas raskt, og tre i kraft fra juli i år.
 • Etter de undersøkelser som er gjort omkring de rettslige sidene av saken er det klart at det også etter avgjørelsen av Festersen-saken er mulig å ha bestemmelser om boplikt.
Til toppen