Historisk arkiv

Vil sette dagsorden for miljø internasjonalt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

- Norge skal være en pådriver i det internasjonale miljøarbeidet, og skyve på for at miljøet kommer tydeligere frem på den internasjonale dagsordenen. Miljø skal inn i andre politikkområder, som utviklingspolitikken, og få en sterkere plass, sa miljøvernminister på årsmøtet til Forum for utvikling og miljø onsdag.

Dato: 05.04.06

Bjørnøy på Forums årsmøte:

- Vi skal sette dagsorden for miljø internasjonalt

- Norge skal være en pådriver i det internasjonale miljøarbeidet, og skyve på for at miljøet kommer tydeligere frem på den internasjonale dagsordenen. Miljø skal inn i andre politikkområder, som utviklingspolitikken, og få en sterkere plass, sa miljøvernminister på årsmøtet til Forum for utvikling og miljø onsdag.

Helen Bjørnøy i samtale med Gunstein Instefjord fra Kirkens Nødhjelp og Morten Eriksen fra ForUm for utvikling og miljø, på deres årsmøte. Foto: Miljøverndepartementet..- For at Norge skal gjenreises som miljønasjon, trenger vi samhandling og brede allianser. I dette bildet er ForUm som paraplyorganisasjon og pådriver for miljø og utvikling en viktig medspiller, sa Bjørnøy.
Helen Bjørnøy i samtale med Gunstein Instefjord fra Kirkens Nødhjelp og Morten Eriksen fra ForUm for utvikling og miljø, på deres årsmøte. Foto: Miljøverndepartementet.

Les miljøvernministerens tale på FORUMs årsmøte.