Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Landskonferanse om stedsutvikling er avholdt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Hvordan skape attraktive og miljøvennlige tettsteder, var hovedtemaet da Miljøverndepartementet inviterte fagfolk fra hele landet til konferanse om stedsutvikling i Nydalen 17.-18. januar 2007.

Landskonferanse om stedsutvikling er avholdt

Hvordan skape attraktive og miljøvennlige tettsteder, var hovedtemaet da Miljøverndepartementetinviterte fagfolk fra hele landet til konferanse om stedsutvikling i Nydalen 17.-18. januar 2007.

Konferansen ble åpnet av miljøvernminister Helen Bjørnøy under temaet "Attraktive steder og livskraftige kommuner". Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga innledet den andre dagen av konferansen med tittelen "Med hjarte for attraktive steder".

Stedsutvikling er aktuelt som aldri før. Aktivitetsnivået er høyt, og det skjer mye spennende og kreativt i byer og tettsteder. I mange kommuner har stedsutviklingsarbeidet utviklet seg fra et fokus på det bygde miljøet til også å omfatte tiltak rettet mot kulturliv, sosiale forhold, helse, verdiskaping, næringsutvikling og bruk av lokale natur- og kulturressurser. Erfaringer viser at disse temaene henger nært sammen, og at det er mye å vinne på å ha en helhetlig tilnærming til dem.

Under konferansen presenterte flere departementer sine satsinger og planer for stedsutvikling, og fylker og kommuner viste til gode eksempler. Deltakerne diskuterte også hvordan ulike regionale institusjoner kan samordne seg bedre for å få mer kraft i stedsutviklingsarbeidet lokalt.

Konferansen ble arrangert i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet, Norsk Form, Husbanken og Riksantikvaren.

Fullstendig program for konferansen

Deltakerliste

Kontaktperson: rådgiver Kristin Omholt-Jensen, 22 24 58 48

Innlegg under konferansen

Alle innleggene er PDF-filer som kan lastes ned.

Kulturminner og kulturmiljøer som grunnlag for lokalsamfunnsutvikling og verdiskaping

  • Verdiskapingsprogrammet – kulturarven i lokalmiljøet ved Jostein Løvdal, seksjonssjef Riksantikvaren
  • Slik gjør vi det her! Presentasjon av et verdiskapingsprosjekt
  • Forutsetninger for å lykkes med verdiskaping ved Dagfinn Claudius, fylkeskonservator i Oppland fylkeskommune

Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling – Hvordan kan kommuner og fylker gjøre nytte av nettverkene i stedsutviklingsarbeidet?

Universell utforming – strategi for samfunnskvalitet i byer og tettsteder

Hva skjer?

Hvordan samordne nasjonale og regionale satsingsområder for å skape gode koblinger og synergi i stedsutviklingsarbeidet regionalt?

  • Innledning ved avdelingsdirektør Wilhelm Torheim, Miljøverndepartementet
  • Presentasjon av arbeidet i utvalgte fylker. Spørsmål og diskusjon:
  • Telemarkskanalen – Fra regionalt prosjekt til en regionalpark i støpeskjeen ved Per Espeli, Rådgiver Telemarkskanalen. Telemark fylkeskommune
  • Fleksible partnerskap i Akershus ved Thomas Tvedt, spesialrådgiver Akershus fylkeskommune
  • Stedsutvikling i Hedmark etter Tettstedsprogrammet ved Tove Krattebøl, Hedmark fylkeskommune

Veien videre og vel hjem! ved Miljøverndepartementet

Landskonferanse om stedsutvikling

Til toppen