Historisk arkiv

Inspire - bedre tilgang til miljøinformasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet sender i dag på høring forslag om hvordan et EU-direktiv "Infrastructure for spatial information in Europe (Inspire)" kan gjennomføres i Norge.

Miljøverndepartementet sender i dag på høring forslag om hvordan et EU-direktiv "Infrastructure for spatial information in Europe (Inspire)" kan gjennomføres i Norge.

Inspire føyer seg godt til gjeldende norsk politikk. Departementet foreslår å gjennomføre Inspire som en videreføring av forvaltningssamarbeidet Norge digitalt, og legger i den forbindelse fram forslag om en ny lov om geografisk informasjon.

Høringsfristen er 15. februar 2009.

Høring om gjennomføring av Inspire-direktivet