Historisk arkiv

Miljøverndepartementet

Klimaforhandlingsmøtet i Poznan avsluttet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

FNs klimatoppmøte i Poznan ble avsluttet på overtid natt til lørdag 13. desember. I det store og hele gikk forhandlingene som forventet. De siste diskusjonene om finansiering av tilpasning i u-land understreker at det er et stort gap i forhandlingene mellom industriland og utviklingsland.

Les mer om klimaforhandlingene i Poznan

- Vi har hatt gode diskusjoner om utslippsmål og fått på plass et godt arbeidsprogram fram til København i 2009. Men særlig diskusjonen om finansiering av klimatilpasning i u-land understreker at utfordringene fram mot København er betydelige, sier Norges forhandlingsleder Hanne Bjurstrøm.

U-landsgruppa ville utvide ordningen med avgift på kvoter i den grønne utviklingsmekanismen til også å gjelde kyotokvoter, og øremerke disse pengene tilpasningsfondet. Industrilandene ville ikke binde seg til et nytt regelverk for finansiering nå før toppmøtet i København neste år.

Partene klarte ikke å bli enige om en løsning på dette spørsmålet under gjennomgangen av kytotoprotokollen (artikkel 9) i Poznan, noe u-landene var skuffet over.

- Norge har gjennom sitt finansieringsforslag vist vilje til å finne nye løsninger i en framtidig avtale, og dette er blitt godt mottatt, sier Bjurstrøm.

Spørsmålet om å inkludere karbonfangst- og lagring som virkemiddel i den grønne utviklingsmekanismen ble overlatt til styret for den grønne utviklingsmekanismen. Styret skal komme tilbake med en vurdering av dette på klimakonferansen i København i 2009.

Peer Stiansen fra Norge er valgt inn som et av 20 medlemmer i styret for den grønne utviklingsmekanismen.

Les sluttrapporten fra Poznan (pdf)