Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rapport om økonomisk verdsetting av et intakt havmiljø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Norges Fiskerihøyskole (UiT) har på oppdrag fra Miljøverndepartementet gjennomført en utredning om økonomisk verdsetting av et intakt havmiljø, med særlig fokus på havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen. I utredningen har forskerne identifisert og beregnet en rekke miljøverdier knyttet til havområdet.

Forskerne har både tatt for seg direkte bruksverdier som fangst, fiske og reiseliv og indirekte bruksverdier som naturbaserte rekreasjonstjenester for lokalbefolkningen og havets evne til å lagre karbon. 

Utredningen, som også tar opp prinsipielle og metodiske spørsmål knyttet til økonomisk verdsetting av miljøverdier, skal bidra til å styrke beslutningsgrunnlaget for arbeidet med en helhetlig forvaltning av norske havområder. Det finnes i dag relativt lite forskning på området og utredningen må derfor sees på som starten på et mer langsiktig arbeid med systematisk kunnskapsoppbygging. Forskerne har i rapporten identifisert områder hvor kunnskapsbehovet er stort og hvor forskningsinnsatsen bør rettes inn i tiden fremover.

Les rapporten Økonomisk verdsetting av havmiljø – Anvendelse på havområdene i Lofoten-Vesterålen (pdf - 325 kb)

 

Til toppen