Historisk arkiv

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim:

Miljøverndepartementet
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim:

- Vi trenger tøffe klimaforhandlinger og store penger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

- I 2009 må vi bevege oss over til tøffe klimaforhandlinger hvor den rike verden må ta store kutt, men hvor også land med voksende økonomier tar sin del av ansvaret, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i sitt hovedinnlegg på klimatoppmøtet i Poznan torsdag.

Les mer om klimaforhandlingene i Poznan 

- Vi må sikre overlevelsen til alle land og alle folk. Vi må sikre at temperaturøkningen på kloden ikke overstiger to grader. Vi trenger store penger for å finansiere teknologioverføring, tiltak mot avskoging og tiltak for klimatilpasning, sa Solheim.

Han mener den eneste måten å skaffe nok penger på, er gjennom karbonmarkedet.

- Derfor har Norge foreslått at om lag to prosent av de totale kvotene i et framtidig kvotesystem skal auksjoneres på internasjonalt nivå.  Det kan generere rundt 20 milliarder dollar per år til klimatilpasning. Vi ønsker en dialog med flere land om hvordan vi kan få store penger på bordet under klimaforhandlingene i København. En diskusjon om dette er uunngåelig, sa Solheim.

På klimakonferansen i Poznan er partene blitt enige om et arbeidsprogram i 2009 for hovedprosessen i forhandlingene.

- Dette programmet gjenspeiler at vi nå går over i reelle forhandlinger med endepunkt København 2009. Programmet er tilstrekkelig fast samtidig som det er fleksibelt nok til at man kan ta inn nye ting underveis, sier Norges forhandlingsleder Hanne Bjurstrøm.

Programmet gir den nye lederen i konvensjonssporet, Michael Cutajar fra Malta, mandat til å framlegge et dokument før første forhandlingsmøte i slutten av mars hvor han sammenstiller det partene er enige om, det de er klart uenige om og peker ut de områdene hvor det er behov for flere innspill.

På bakgrunn av diskusjonene og dette dokumentet skal han legge fram en forhandlingstekst på møtet i juni. Denne teksten skal danne grunnlag for videre forhandlinger fram mot desember 2009.

Michael Cutajar har vært leder for FNs klimasekretariat og har lang erfaring fra arbeidet med både klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen.